Namjena

Čelične konstrukcije namijenjene su za razne hale, dvorane, mostove, silose, montažne kuće i ostale veće i manje građevinske objekte.

3D Vizualizacija

Prije same izrade i montaže, klijentu nudimo suvremenu 3D vizualizaciju objekta s našim novonabavljenim 3D scannerom, uz mogućnost pregledavanja slika, videa ili virtualne šetnje unutar prostora. Finalna slika skeniranja omogućava točnije definiranje dimenzija kako bi se jasnije preciziralokakvu konstrukciju i objekt klijent želi.

Izrada

Čelične konstrukcije izrađuju se prema mjerama i željama klijenta, što prethodi dogovorom između klijenta i nas. Prije same izrade uzimaju se dimenzije mjerenjem ili 3D skeniranjem.

Montaža

Montažu čeličnih konstrukcija rade stručni zaposlenici uz svu potrebnu mehanizaciju. Montažu nudimo u svim krajevima Republike Hrvatske i po cijeloj Europi. Otvoreni smo za sve upite, sve radimo prema dogovoru.

Otpornost

Čelične konstrukcije stabilne su i otporne na koroziju, potrese i ostale vremenske pojave poput tuče, snijega, kiše, udara groma i slično.

Bojanje

Čelične konstrukcije moguće je bojati u svim bojama, što omogućava anti korozivnu i protupožarnu zaštitu. Osim bojanja, moguće je i cinčanje čelične konstrukcije. Hladno cinčanje slično je lakiranju i najviše se koristi pri samim montažama konstrukcija na mjestu ugradnje. Cink se najčešće nalazi u spreju ili u kantama. Ta vrsta cinčanja koristi se na dijelovima ili na konstrukcije koje je nemoguće vruće pocinčati. Vruće cinčanje kvalitetnije je i trajnije nego hladno.

Cinčanje ovisi o veličini konstrukcije, ako su manje, cijela konstrukcija se ulijeva u kadu, ako je veća, rješava se tako da se konstrukcija rastavi u nekoliko dijelova i onda se ti dijelovi pocinčavaju i na mjestu montaže se sastavljaju vijčanim spojevima. Postoji mogućnost i da se ti dijelovi na mjestu zavare i onda se zavari očiste tj. šljaka, na kraju se napravi hladno pocinčavanje po varovima i uz njihove dijelove.