Plastificiranje metala postupak je kojim se po naelektriziranom komadu metala, posipa obrnutog polariteta nabijeni prah u pištolju za elektrostatsko prašenje, te se na taj način prah lijepi i po dijelovima koji nisu na direktnom udaru praha. Elektricitet privlači prah gdje ga nema, a odbija ga gdje je nanesen. U daljnjem posipanju, prah se ponaša kao izolator, jer je poliuretanskog sastava, te novi sloj praha otpada sa pokrivenog dijela – time se dobiva ravnomjerno raspoređen sloj koji se tijekom polimerizacije na otprilike 180°C pretvara u sloj zaštitne plastike.

Postupak plastificiranja započinje od pripreme metala čišćenjem, sušenjem, te ako postoji raniji sloj, predgrijavanjem. Zatim se nanosi plastika u prahu, tribo ili elektrostatskim sistemom, nakon čega se događa polimerizacija na 180-200 °C. Nakon polimerizacije slijedi hlađenje, nakon čega je roba gotova. Plastificiranje predstavlja površinsku zaštitu metala kojom se sprječava i/ili smanjuje nastanak korozije. Taj postupak rezultira stvaranjem plastificiranog sloja koji pruža zaštitu od korozije, kao i otpornost na toplinu i abraziju.

Glavna prednost plastifikacije metala je zaštita od korozije. Sloj polimera djeluje kao barijera između metala i okoline, što sprječava kontakt s vlagom, kemikalijama i drugim štetnim tvarima. Ovo sprječava koroziju metala i produžuje njegov vijek trajanja.

Plastifikacija metala pruža estetske prednosti. Premazi su dostupni u raznim bojama, teksturama i završnim obradama, čime se poboljšava izgled metalnih dijelova ili proizvoda. Posebno je važno u industriji namještaja, automobilske industriji i arhitekturi gdje estetika igra ključnu ulogu.

Za plastifikaciju od opreme imamo integrirani komadno-upravljački ormar snage do 10 kW i sušaru sa „plafonskim“ vratima u gabaritima 7000x1400x1000 mm, s vremenom sušenja cca od 10 do 20 minuta.